fbpx

KTO CHÝBA? DETI SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM SI STÁLE HĽADAJÚ SVOJE MIESTO V BEŽNÝCH ŠKOLÁCH

Vedeli ste, že deti so zdravotným znevýhodnením majú na Slovensku vážny problém dostať sa na bežnú či už materskú, základnú či strednú školu? Chýbajú v nich špeciálni asistenti, odborní zamestnanci a špičkou ľadovca je negatívna atmosféra na školách. Nadácia pre deti Slovenska už druhý rok aktívne prispieva k riešeniu tohto problému prostredníctvom programu „Kto chýba?“, ktorý pomáha so začlenením detí so zdravotným znevýhodnením do bežného vyučovacieho procesu. Ten vznikol vďaka podpore dobročinného Plesu v opere.

Naša agentúra je hrdá, že už tretí rok pomáha komunikovať tému inkluzívneho vzdelávania, snaží sa upozorňovať na problematiku a vyzdvihuje pozitívne zmeny, ktoré sa urobili v oblasti vzdelávania. Robíme to formou tlačových konferencií, aktívnou komunikáciou s novinármi a písaním natívnych článkov a tlačových správ.

Kto chýba?

Program na podporu inkluzívneho vzdelávania „Kto chýba?“ vznikol v roku 2018 ako reakcia na podhodnotenú situáciu v oblasti vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením na Slovensku. Cez projekty podporuje školy a hlavne pedagogických a odborných zamestnancov. Aj napriek tomu je ich v našich školách žalostne málo. V aktuálnom školskom roku bolo školám pridelených len 3 108 pedagogických asistentov, čo je iba polovica z počtu, ktoré školy reálne potrebujú. V školách je 40.268 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a počet integrovaných detí stále stúpa. Napriek tomu má dnes na Slovensku prístup k podporným službám školského psychológa iba 15 % základných a stredných škôl. V materských školách je to len 0,3 %,“ hovorí Ondrej Gallo, riaditeľ Nadácie pre deti Slovenska.

https://www.instagram.com/p/B3o4NMVHZhC/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

Šokujúce výsledky prieskumu

Väčšina učiteľov vníma vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením na bežnej základnej škole pozitívne. Zároveň však upozorňujú, že vzdelávanie týchto detí je za bežných podmienok náročnejšie, a učitelia by potrebovali pomoc. Takmer 50% učiteľov vníma rozmanitosť v rámci triedy ako namáhavú. Pri učiteľoch 2. stupňa je to dokonca až 60%. Ak majú v triede vysoký počet integrovaných detí s ťažším znevýhodnením, je pre nich práca náročná. Najviac by pomohla prítomnosť pedagogického asistenta, špeciálneho pedagóga a psychológa, nižší počet žiakov v triede a individuálny plán práce so žiakmi so zdravotným znevýhodnením.

Problémy aj v materských školách

Na Slovensku je odhadom 14 000 detí so zdravotným znevýhodnením vo veku do 7 rokov a viac ako 5 000 z nich je vo veku, kedy by mali navštevovať materské školy. Až 60 % z nich však do začiatku povinnej školskej dochádzky materské školy nenavštevuje. Materská škola by však mala byť miestom prvého stretnutia dieťaťa so zdravotným obmedzením so zdravými rovesníkmi. Materské školy ale nie sú povinné prijať tieto deti do kolektívu, ak na to nemajú vytvorené vhodné podmienky.

Presne o túto zmenu sa pokúša Nadácia pre deti Slovenska s programom „Kto chýba?“ a Školy inkluzionistov, ktorých je na Slovensku už 40. Tento rok sa rozšíri program o projekt inkluškôlok.

Zdieľaj článok: