fbpx

AKO KOMUNIKOVAŤ PRECHOD ZAMESTNANCOV NA HOME OFFICE?

S príchodom internetu vzniklo v deväťdesiatych rokoch niekoľko mýtov o práci v kancelárii. Jedným z nich bola napríklad bezpapierová kancelária, ďalším práca na diaľku. Mýtus bezpapierovej kancelárie sa vďaka byrokratom stále nepodarilo prelomiť, ale zdá sa, že vírus urýchlil akceptáciu práce na diaľku z domácej kancelárie. Nakoniec, všetky predpoklady na to, aby to bolo možné, sú už tu – rýchle multimediálne notebooky, smartfóny aj širokopásmové optické internetové pripojenie.

Už pred 20. rokmi sa technologické spoločnosti snažili digitalizovať a automatizovať väčšinu pracovných činností. Zatiaľ čo pri administratíve to išlo celkom rýchlo, s výrobou fyzických produktov je doteraz problém, aj keď existujú automobilky, ktoré si poradili aj s automatizovanou výrobou. V každom prípade, príchod práce na diaľku, a z domácnosti, bol zrýchlený globálnou pandémiou. Ako sa to prejavilo na komunikácii vo firmách? Poradenské spoločnosti vrátane tej našej sa snažia intenzívne rozlúsknuť problém s internou komunikáciou.

Definícia „pracovného dňa“ sa zmenila

Pre mnohých zamestnancov je home office významným benefitom a výskumy ukazujú, že určité profesie zaznamenávajú v domácnosti zvýšenú produktivitu. Pre internú komunikáciu však flexibilný pracovný čas predstavuje výzvu, lebo nie všetci zamestnanci konzumujú internú komunikáciu v rovnakom čase a na rovnakom mieste. Vzniká informačná asymetria a je potrebné investovať viac zdrojov do šírenia informácií cez rôzne komunikačné kanály.

E-mail síce zostal pre mnohé firmy základným komunikačným kanálom, ale registrujeme aj vzostup rôznych chatovacích aplikácií ako Slack alebo Teams. Výzvou je sledovať všetky tieto kanály, znižovať informačnú asymetriu a získavať pozornosť a odozvu zamestnancov v štandardnom pracovnom čase.

Meranie výkonnosti je dôležitejšie – komunikujú sa nové metriky založené na dátach

Pri flexibilnom nastavení pracovníkov je potrebné zaviesť nové metriky úspechu a urobiť ich jasnými hneď od začiatku. Pre HR profesionála budú iné ako pre predajcu. V internej komunikácii je potrebné dať jasnú informáciu o tom, že napriek flexibilnému nastaveniu sa výkon meria a posudzuje. Súčasné digitálne technológie dokážu produkovať „tvrdé“ dáta o produktivite, ale to že mal niekto hodinu spustený Teams ešte nemusí znamenať, že bol skutočne produktívny.

Oveľa väčší význam získavajú metriky ako efektivita pracovníka na klienta, alebo nákladovosť pracovného miesta. Rovnaké pochopenie týchto metrík je kľúčové pre dlhodobé a obojstranne výhodné pracovné vzťahy. Objavuje sa tiež zapojenie systémov umelej inteligencie do riadenia on-line porád. Systémy sledujú zapájanie sa, aktivitu a robia súhrny a prepisy porád.

Spoločenský dopad – firma musí konať dobro

Aj keď v poslednom období korona zvýraznila spoločenskú zodpovednosť firiem, v skutočnosti boli firmy na vlne podpory komunít už niekoľko desaťročí. Podľa prieskumu Business Roundtable medzi 181 CEOs, súčasní zamestnanci a zákazníci veľmi silno dbajú na hodnoty firiem, s ktorými prichádzajú do kontaktu. Budúcnosť práce má „konanie dobra“ priamo vo svojom jadre. Preto aj na hybridných pracovných prostrediach bude dôležité inšpirovať, kultivovať neformálne kontakty, byť dobrým príkladom pre ostatných.

To základné, čo by mala každá firma komunikovať a urobiť smerom k svojim zamestnancom je:
1. Udržiavať zamestnancov v bezpečnom prostredí, a nielen z pohľadu vírusov vo vzduchu, ale aj narušenia IT bezpečnosti.
2. Zabezpečiť, že pracovníci na diaľku majú všetky nástroje na to, aby boli produktívni.
3. Udržiavať zapojenie sa do projektov a umožniť zamestnancom aktívnu participáciu na formovaní nového hybridného prostredia.

Zdieľaj článok: