fbpx

KAMPAŇ CIGARETOVNÍK ZVÝŠILA ZODPOVEDNOSŤ FAJČIAROV, AKO NAKLADAŤ S OHORKAMI

Na jeseň prebehla na Slovensku kampaň Cigaretovník, ktorej hlavným cieľom bolo informovať fajčiarov, že ohorky nepatria na zem, ale do koša. Kampaň vytvorila, aj realizovala agentúra Neopublic.

Ohorok z cigarety obsahuje plasty, a preto sa v prírode rozkladá až 15 rokov. Tento fakt ešte pred pár mesiacmi nevedelo viac ako 50 % dospelých fajčiarov na Slovensku. Aj preto sa Tabaková sekcia Slovenského združenia pre značkové výrobky rozhodla pripraviť kampaň, ktorá dospelých fajčiarov učí správne nakladať s týmto odpadom. Sekciu tvoria spoločnosti Philip Morris Slovakia, Imperial Tobacco Slovakia, Japan Tobacco International a British American Tobacco, ktorí spolu tvoria približne 98 % slovenského trhu s tabakovými výrobkami.

Hlavnou myšlienkou kampane bola idea, že ohorok nepatrí na zem, pretože z neho žiadny Cigaretovník nevyrastie. Naopak, patrí do koša, resp. do zmiešaného komunálneho odpadu. Kampaň prebiehala v tlačených, aj online médiách, na citylightoch, prostredníctvom edukačného online videa a do kampane Cigaretovník sa zapojili aj známi influenceri.

„Sme radi, že zvolená kreatíva a posolstvá zafungovali na cieľovú skupinu. Téma fajčenia je v oblasti reklamy a Public Relations silne regulovaná, preto sme zvolili nenásilný tón, ktorý nikoho neurážal, ani nehejtoval. Veľmi oceňujeme prístup klienta, ktorý si silu kampane zmeral pred, aj po jej skončení,“ povedal Roman Záhorec, Managing partner agentúry Neopublic.

Pred spustením kampane SZZV získal atest Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu potvrdzujúce stanovisko, že je v súlade s Etickým kódexom Rady pre reklamu.

A aké sú výsledky po skončení kampane Cigaretovník? Viac ako 66 % Slovákov, ktorých kampaň zasiahla, potvrdilo, že vďaka informáciám v kampani zmenili svoje správanie pri odhadzovaní ohorkov. Podiel tých, ktorí vedia správne posúdiť problematiku biologickej rozložiteľnosti cigaretových ohorkov, sa po kampani zvýšil o 7 percentuálnych bodov a o 16 percentuálnych bodov narástol počet dospelých fajčiarov, ktorí si uvedomujú, že ohorky obsahujú aj plasty.

„Spolu s predstaviteľmi najväčších tabakových spoločností sme veľmi radi, že kampaň bola úspešná – až do takej miery, že mala reálny dopad na správanie fajčiarov na Slovensku. Verím, že aj touto aktivitou sme svojím podielom prispeli k čistejším mestám, prírode bez ohorkov a lepšiemu životnému prostrediu. Kampaň aktuálne vyhodnocujeme a je možné, že úspešný slovenský kreatívny postup nájde využitie aj v ďalších európskych krajinách,“ komentoval úspechy iniciatívy Cigaretovník Ľubomír Tuchscher, výkonný riaditeľ SZZV.

Zdieľaj článok: