fbpx

AKO SME POMOHLI DOBREJ VECI PLESU V OPERE

Tlačovou konferenciou, počas ktorej sa odovzdal symbolický šek s najvyšším výťažkom v dejinách dobročinnosti Plesu v opere, sa ukončila mnohomesačná práca na tomto projekte. Výťažok v plnej výške poputoval mimovládnej neziskovej organizácii Nadácia pre deti Slovenska, ktorý bude využitý na ďalší rozvoj programu, ktorý prispieva k zlepšeniu a rozšíreniu možností inkluzívneho vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením. Našou prácou bolo formou PR a marketingových aktivít podporiť dobročinnú myšlienku Plesu v opere.

Nevyhnutnosť dlhodobej podpory


Dobročinný Ples v opere prispel za uplynulé dva roky na podporu inkluzívneho vzdelávania dokopy sumou viac ako pol milióna eur. Problematika inkluzívneho vzdelávania sa vo veľkej miere dotýka nielen základných škôl, kde sa pomáhalo posledné dva roky, ale aj materských škôl. Iba 23 % materských škôl je pripravených na prácu s deťmi so zdravotným znevýhodnením. Je pritom nesmierne dôležité, aby bola výchovno-vzdelávacia podpora poskytovaná práve týmto deťom čo najskôr. „Inklúzia je beh na dlhé trate a záleží nám na tom, aby bola podpora pre školy, pedagógov a v neposlednom rade aj rodičov zabezpečená aj do budúcnosti,“ hovorí riaditeľka Plesu v opere, Andrea Cocherová.

300 párov hostí dobročinného Plesu v opere prejavilo veľký záujem a ochotu pomáhať. Dôkazom je aj výška výťažku, ktorá v rámci 20. ročníka tohto podujatia dosiahla rekordnú hodnotu 270 710 eur. „Sme veľmi milo prekvapení zo sumy výťažku, ktorý sa podarilo v tomto roku vyzbierať. Ďakujeme Plesu v opere a predovšetkým hosťom a podporovateľom za ich štedrosť a záujem, ktorú problematike inkluzívneho vzdelávania prejavujú už tretí rok. Sme nesmierne potešení, že táto téma rezonuje v spoločnosti a opätovne našla u hostí Plesu v opere tak veľkú odozvu,“ povedal Ondrej Gallo, riaditeľ Nadácie pre deti Slovenska.

„Vďaka vyzbieraným financiám budeme môcť pod záštitou Nadácie pre deti Slovenska rozšíriť úspešný program na podporu inkluzívneho vzdelávania Kto chýba? aj na materské školy a zároveň zabezpečiť jeho udržateľnosť aj do ďalších školských rokov. Cieľom je, aby školy dokázali pracovať s rozmanitosťou svojich žiakov, aby dokázali prispôsobiť vzdelávacie podmienky a pedagogické stratégie rôznorodým potrebám detí a vytvoriť tak v triedach pozitívnu atmosféru spolupráce a prijatia bez rozdielu,“ vysvetľuje Ondrej Gallo.

Za 10 rokov 2 milióny eur na dobročinné účely


Ples v opere je nielen významným spoločenským podujatím, ktoré otvára plesovú sezónu na Slovensku, ale predovšetkým dobročinným podujatím a za uplynulých 10 rokov upozornil na rôzne celospoločenské problémy. Štedré príspevky od hostí už jedenásť rokov v plnej výške putujú na naplnenie jeho charitatívneho poslania. V minulosti boli v spolupráci s partnerskými organizáciami použité na podporu Detského kardiocentra, perinatologických centier či na zlepšenie vybavenia detských kliník anestéziológie a intenzívnej medicíny.

Podujatie podporilo aj vznik troch centier včasnej intervencie v Banskej Bystrici, Košiciach a Trenčíne. Posledné dva roky zameral Ples v opere svoju pozornosť na inkluzívne vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením. Od roku 2010 dobročinný Ples v opere rozdelil celkovo už vyše 2 milióny eur.

Aj športová hviezda sa stretla s nepochopením svojej inakosti


Charitatívny rozmer podporila aj slovenská zjazdová lyžiarka a najúspešnejšia slovenská paralympionička v histórii Slovenska, Henrieta Farkašová. Tá sa tento rok spolu so svojou navádzačkou Natáliou Šubrtovou ujala aj symbolického úderu na gong. Problematika inkluzívneho vzdelávania je jej veľmi blízka:

„Je veľmi dobré, že sa v súčasnosti rieši inkluzívne vzdelávanie. Ja som toto šťastie nemala v období, keď som chodila na základnú školu. Ako dieťa so zdravotným znevýhodnením som chodila do základnej školy pre zdravé deti, nie do špeciálnej školy. Stretávala som sa v nej s problémom odmietnutia a neprijatia mňa a môjho postihnutia. Bojovala som s tým, že nechceli prijať moju inakosť. Jednak deti a taktiež zo strany pedagógov som sa stretla s nepochopením. Mala som triednu učiteľku, ktorá bola vyslovene proti tomu, aby som navštevovala bežnú základnú školu. Chcela, aby som prestúpila do špeciálnej školy. Vždy som sa ťahala za zdravými, ale bolo to náročné. Bohužiaľ som nemala šťastie na pochopenie a prijatie a ovplyvnilo to moje sebavedomie. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby spoločnosť vedela prijať aj ľudí so zdravotným znevýhodnením a aj deti vedeli akceptovať iných a podporovať ich,“ myslí si Farkašová.

Odovzdávania symbolického šeku Nadácii pre deti Slovenska sa zúčastnili:
– Eva Kováčová, riaditeľka Ligy proti rakovine, členka Čestného plesového výboru
– Eva Blahová, profesorka operného spevu, členka Čestného plesového výboru
– Ondrej Gallo, riaditeľ Nadácie pre deti Slovenska
– Andrea Cocherová, riaditeľka dobročinného Plesu v opere
– Henrieta Farkašová, zjazdová lyžiarka, najlepšia paralympionička sveta za rok 2019
– Pavol Lančarič, predseda Dozornej rady spoločnosti Orange Slovensko, zástupca hostiteľa dobročinného Plesu v opere

Zdieľaj článok: