fbpx

NIE SI V TOM SÁM: DUŠEVNÉ ZDRAVIE SLOVÁKOV SA ZHORŠUJE

Počas trvania krízy sme sa všetci stretli s obmedzeniami, pravidlami, zákazmi, strachom o zdravie či život nás a našich blízkych a často šokujúcimi informáciami, ktoré negatívne ovplyvňovali naše každodenné fungovanie. Aj keď sa situácia dostáva do normálu, určité aspekty krízou poznačeného života sa môžu odraziť na našom psychickom zdraví.

Krízová linka pomoci


Spolu s Nadáciou Orange a tromi mimovládnymi organizáciami – Ligou za duševné zdravie, Linkou detskej istoty a Občianskym združením IPčko, ktoré prevádzkujú tri najväčšie linky pomoci, sa snažíme aj my priložiť ruku k dielu a pomôcť k osvete, komunikácii problematiky a destigmatizácii témy duševných chorôb. 11. júna 2020 prebehla prvá tlačová beseda s názvom Nie si v tom sám. Diskutovalo sa na nej na tému duševného zdravia a potreby systémového riešenia a jeho prevencie. Nad podujatím prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová a nechýbali sme na nej ani my a novinári, ktorí sa o túto tému zaujímajú a píšu o nej.

Nadácia Orange pokračuje v reakcii na mimoriadnu situáciu spôsobenú pandémiou koronavírusu. V spolupráci s tromi mimovládnymi organizáciami sa rozhodla prispieť k systémovej osvete, riešeniu prevencie a emocionálnej a psychologickej podpore obyvateľov Slovenska. Zároveň podporila aj vznik a aktivity Iniciatívy za duševné zdravie.

Šokujúce štatistiky duševného zdravia


Vedeli ste, že na Slovensku sa lieči 350 000 ľudí na psychiatrické diagnózy? Ďalších 750 000 žije s príznakmi ochorenia bez odbornej pomoci. A to je iba začiatok alarmujúcich zistení o problematike duševného zdravia. Vzhľadom na obrovský nárast prosieb o pomoc a potreby riešiť vážne existenčné problémy a starosti, založilo Občianske združenie IPčko novú webstránku www.krizovalinkapomoci.sk. Ľuďom v núdzi na nej poskytujú cez rôzne platformy pomoc a podporu. Môžu si vybrať komunikáciu prostredníctvom videohovoru, emailu či online chatu s vyškolenými profesionálmi z oblasti psychiatrie, psychológie a sociálnej práce.

Za prvých päť týždňov zaznamenala Krízová linka pomoci celkovo 15 000 kontaktov. Pomoc hľadali na linkách nielen dospelí, ale vo zvýšenej miere aj deti. Linka detskej istoty zaznamenala od 10. marca do 10. júna 25 477 kontaktov od detí a mládeže. Hlavnými témami rozhovorov boli osamelosť, vzťahy a konflikty v rodine, násilie a osobné a emocionálne problémy ako sú strach a úzkosť. Internetová poradňa pre mladých IPčko musela kvôli kríze spôsobenej pandémiou zdvojnásobiť počet pracovníkov na 80, ktorí pracujú 24 hodín denne, a to bez honoráru a dobrovoľne popri svojej odbornej praxi. Liga za duševné zdravie a jej linka Nezábudka zase zaznamenala nárast kontaktov o 60 – 70 % oproti bežnému stavu. Od spustenia prvých karanténnych opatrení 16. marca 2020 do posledného uvoľňovania 8. júna 2020 kontaktovalo túto linku prostredníctvom telefonickej linky 2 510 ľudí a prostredníctvom emailovej online poradne 786 ľudí. Spolu je to 3 293 kontaktov.

„Niekedy by som vám doprial byť medzi nami a počúvať, čím sa na Slovensku žije. Väčšinou, po tom boľavom, ťažkom okamihu, zažívame zázraky, prichádza úľava, nádej, riešenie a pomoc. Tieto momenty sa nedajú ani popísať. To je dôvod, prečo robíme to, čo robíme,“ vyjadril sa Marek Madro z občianskeho združenia IPčko.

Zdieľaj článok: