fbpx

SPRAVTE SI KONVERZAČNÝ AUDIT VAŠEJ ZNAČKY

Aj napriek tomu, že téma robotov, ktoré nahradia pri práci ľudí, je čoraz populárnejšia, u nás v Neopublicu je a bude ľudský element pri analyzovaní stále dôležitý.

Predstavte si, že ste kozmetická firma a váš monitoring pravidelne zahŕňa aktuality z mestečka Avon na severe Francúzska. To by asi nešlo. V dobe informačného pretlaku sa každý snaží prebytočným, navyše irelevantným informáciám vyhýbať. Strácate energiu, čas a peniaze.  Spoľahnúť sa iba na stroje v tomto prípade určite neodporúčame – nedokážu spoľahlivo vytriediť irelevantné správy a už vôbec nie poskytnúť pridanú hodnotu – kombinovať, hodnotiť, vidieť veci v kontexte, predvídať a sumarizovať informácie. Preto je práca analytika médií taká dôležitá – môžeme ju označovať ako „human touch“ – teda ľudský dotyk, ktorý je pri práci PR človeka stále dôležitý.

Keď je človek stále viac ako stroj

Podľa našich údajov dnešné monitorovacie služby dokážu účinne zachytiť 80-85 % všetkých relevantných výstupov na Slovensku. A verte, že sme ich vyskúšali všetky. Dôvodom je, že monitorovacie služby niektoré špecifické zdroje nemonitorujú a niektoré slovné spojenia „stroje“ ani nezachytia. Zvyšné percentá teda musia „domakať a zanalyzovať“ ľudia. A navyše, stroje stále nevedia robiť kvalitnú textovú analýzu – v slovenčine. Nerozlíšia sarkazmus a iróniu, či nevedia z textu „vycítiť“ širší kontext alebo vyhodnotiť jeho relevanciu. To je pridaná hodnota, ktorú vám žiadny strojový monitoring jednoducho nedá.

Je vaša značka „informačne fit“?

Medzi naše najžiadanejšie produkty patrí konverzačný audit. Ide o prehľad o aktuálnom dianí v médiách a na sociálnych sieťach na základe kľúčových slov. Jednoducho povedané. Pozeráme sa na to, čo sa v celom informačnom priestore o vašej značke alebo produkte píše, ako sa o nej diskutuje, v akej intenzite a s akým dopadom. Z pohľadu moderného vyhodnocovania PR hovoríme o troch veličinách, ktoré pre našich klientov sledujeme.

  • Aká je kvalita výstupov alebo diskusie (tonalita, kvalita posolstva, atď.)
  • Aký je dosah týchto výstupov (reach)
  • Aký je ich podiel v súvislosti s konkurenciou (share of voice)

Z neprehľadného množstva tisícov výstupov dokáže analytik „vyčarovať“ grafy, tabuľky a iné objekty presne popisujúce stav, v akom sa vaša značka alebo produkt z pohľadu PR nachádza. Takéto jedinečné dáta vám dokážu veľmi rýchlo povedať, v akom stave je vaša komunikácia.

Príklad konverzačnej analýzy

Raz vidieť je lepšie ako stokrát počuť. Preto uvádzame jeden z grafov, ktorý popisuje, aké témy hýbu bankovým svetom a aké nálady okolo tém ľudia vytvárajú.

 

Graf porovnáva tonalitu diskusie voči tonalite článku pre určité bankové témy v definovanom časovom období (graf je ilustračný). V prípade negatívnej diskusie môže ísť o vyjadrenie nespokojnosti a nesúhlasu diskutujúcich s informáciami prezentovanými v článku, ale tiež inými informáciami, ktoré sa v článku vôbec neobjavili. Analýza samozrejme tieto zistenia ďalej popisuje. Ak táto negatívna diskusia prislúcha aj k negatívne ladenému článku, je pravdepodobné, že vaša spoločnosť rovno prechádza komunikačnou krízou alebo sa k nej blíži. Pokiaľ je diskusia s článkom pozitívna, ide o ideálnu situáciu. Pre každú z týchto situácií je potom možné nastaviť ďalšiu optimálnu komunikáciu.

Konverzačnú analýzu pre niektorých klientov sledujeme aj v reálnom čase a máme nastavené rôzne alerty, kedy klienta informujeme o negatívnom článku alebo diskusii (a obsahu v nej). Nemonitorujeme pritom iba články, ale aj sociálne siete či rôzne spotrebiteľské fóra.

Analýzou sa nemonitorujú iba výstupy, ale častokrát nimi klient získava aj podnety pre zákaznícky servis, podnety pre podporu predaja alebo pre budovanie svojej značky.

Konverzačný audit aspoň raz ročne

Potreba analýzy značiek a produktov z pohľadu ich výskytu v mediálnom a informačnom priestore je dnes veľmi podceňovanou disciplínou. Komunikačným ľuďom dnes stačia výpisy z mesačného alebo ročného monitoringu a následne ich hrubý prepis do jednoduchých grafov. Dá sa však ísť aj hlbšie, analyzovať aj sociálne médiá a diskusie. Dať výstupy do kontextu s ich kvalitou, s intenzitou v porovnaní s konkurenciou a dokonca odhadnúť aj možný dopad.

Značka by mala takýto konverzačný audit absolvovať minimálne raz ročne.

Dajte si vypracovať cenovú ponuku na konverzačný audit pre vašu značku alebo produkt v závislosti od počtu kľúčových slov.

Zdieľaj článok: