Neo Strategie

Komunikační strategii považujeme za klíčový dokument každé firmy. Pomáhá firmám nejen definovat to, co je vhodné komunikovat, ale učí je především také komunikovat efektivně. Jsme si vědomi, že v dnešní době není možní komunikovat všechno, všemi komunikačními kanály a na všechny „posluchače“. Firmy nemají tolik lidských zdrojů ani finančních prostředků. Neopublic Porter Novelli poskytuje strategické poradenství velkým globálním firmám, jako je například P&G, Coca-Cola, věnuje se ale také menším a středním firmám či neziskovým organizacím.

Náš program komunikační strategie zahrnuje body, jejichž výsledkem je efektivní plán toho, co, jak a kdy komunikovat.

1. Situační analýza a východiska komunikace
2. Definice cílů a jejich měření
3. Identifikace cílových skupin
4. Zjištění motivací cílových skupin
5. Definice komunikační strategie
6. Definice obsahu, poselství a příběhů (vytvoření tzv. message mapy)
7. Komunikační mix nástrojů a jejich časový plán
8. Měření a vyhodnocení nastavené strategie

Při přípravě komunikační strategie používáme čtyři základní principy moderního komunikačního plánování:

1. Identifikace změny  – Jaká je skutečná situace, ve které se společnost nachází a co má být předmětem změny jejího vnímání?

2. Zjištění aktivátorů změny  – Uprostřed jakých cílových skupin se má změna postoje, chování a myšlení odehrát? Co můžeme zjistit o motivacích, které nám pomohou změnu uskutečnit?

3. Aktivace změny  – Jakým způsobem uskutečníme změnu myšlení, postoje a chování cílové skupiny? Co bude kreativní myšlenkou, která inspiruje k této změně? Jak tuto myšlenku oživíme a jaké nástroje použijeme na její šíření?

4. Zhodnocení změny – Jakým způsobem změříme uskutečněné změny a vyhodnotíme efektivitu realizované komunikační strategie?

Tyto principy jsou součástí každé efektivní komunikační strategie. Pouze jejich důsledné využití vede k požadovaným výsledkům. Každý z uvedených principů je uváděn do života pomocí procesů,
jejichž výstupy jsou konkrétně popsané v těchto materiálech..