SPP: ČO MÔŽEŠ VYPNÚŤ DNES, NEVYPÍNAJ ZAJTRA

SPP: ČO MÔŽEŠ VYPNÚŤ DNES, NEVYPÍNAJ ZAJTRA

CLIENT: SPP

Jednoduchá kreatívna idea sa môže pretaviť v zaujímavú finančnú úsporu. Presvedčili sa o tom v SPP, kde sme pomohli ušetriť mesačne viac ako 5 000 € na energiách. Chcete vedieť ako?

V roku 2015 sa spoločnosť SPP intenzívne venovala firemným hodnotám. Pre zamestnancov pripravili a odkomunikovali nový vizuál hodnôt, súčasťou ktorého bola aj špeciálna kampaň: Ako zamestnancov motivovať, aby ešte viac šetrili energiami? Dostali sme úlohu vtipne a zároveň úderne vplývať na zamestnancov SPP, aby šetrili vodou, zhasínali po sebe svetlo a vypínali zbytočne zapnuté elektrické spotrebiče.

Akoby ti stará mať radila…!
Prišli sme s kreatívnym riešením, ktoré v sebe nieslo jednoduché posolstvo a zároveň využívalo známe slovenské príslovia a porekadlá. Samozrejme, prerobené frazeologizmy odkazovali na šetrenie energiami: Vypni spotrebič, zachrániš cent!, Čo môžeš vypnúť dnes, nevypínaj zajtra!, Kvapka do domu, cent do domu!  Motivačné príslovia sme umiestnili na miesta, kde sa zamestnanci často stretávajú, na vypínačoch, pri spotrebičoch a na toaletách – všade tam, kde sa dá šetriť. Firma dokáže so svojimi zamestnancami komunikovať jednoducho a efektívne, pri tom ešte ušetriť aj nejaké tie centíky…keď máte nápad, ktorý stojí za to.

Energeticko-energické výsledky
Interná kampaň v SPP bola mimoriadne úspešná. Zamestnanci vtipné energetické porekadlá a príslovia zdieľali a zabávili sa na nich. Hľadali miesta, kde mohli nájsť nové a nové. Kampaň bola efektívna aj z pohľadu úspory energie, vedenie SPP hlásilo okamžité pokroky a zníženie spotreby vody a elektriny.

Len za mesiac október, v ktorom sme vyhlásili veľké šetrenie sa medziročne spotrebovalo o 4,64 % menej elektriny a o 42,37 % menej vody. Vo finančnom vyjadrení to predstavuje celkovú úsporu 5 159 €.

Ak by ste potrebovali pomôcť s internou komunikáciou alebo ušetriť peniažky za energie, neváhajte nás kontaktovať.