POČUJEME SA?

POČUJEME SA?

CLIENT: MED-EL

Dar sluchu je pre väčšinu z nás samozrejmosťou, pre iných zázrak v podobe druhej šance na život. A to doslova. Spoločnosť ME-DEL, ktorá vyrába kochleárne implantáty, spolu s tímom najlepších slovenských lekárov v oblasti sluchu a počutia, oslovila Neopublic, aby dostal myšlienku dnešných problémov a možností počutia medzi ľudí. Agentúra stavila na príbehy a fakty, ktoré nenechali chladné médiá ani verejnosť. Informácia, že vďaka moderným technológiám a práci odborníkov môžu ľudia s vážnym poškodením sluchu opäť počuť hlasy svojich blízkych (a nielen tých) zasiahol za jeden týždeň viac než 4 milióny ľudí na Slovensku.

Výzva: Priblížiť odbornú tému verejnosti
Kochleá-… áno, najskôr sme sa museli naučiť správne vyslovovať všetky odborné pojmy. Prvým orieškom na rozlúsknutie bola odborná stránka celej témy. MED-EL pozvánkaVerejnosť rozdiely medzi nepočujúcimi a ľuďmi s poruchami sluchu, prípadne takými, ktorí sluch stratili, vníma len povrchne. My sme hovorili o druhej spomenutej skupine pacientov. Téma je sama o sebe pomerne „ťažká“ – veľa ľudí nemá informácie o možnostiach technológií v tejto oblasti, ešte menej ich im rozumie. Dokonca ani lekári a postihnutí pacienti často nevedia, ktorým smerom sa vydať. Našou úlohou bolo povedať, čo všetko je dnes možné, a keď to môže znieť takmer nemožné.

Ciele: Čo sme chceli povedať?
1. „Sluch je dar“ – základná myšlienka, ktorú sme potrebovali dostať medzi ľudí. Zaujať širokú verejnosť, medzi ktorou sa nachádzajú potenciálni pacienti aj odborná verejnosť.
2. Ukázať, že moderné technológie môžu ľudom, ktorí trpia vážnymi poruchami alebo stratou sluchu, dať ich druhý život.
3. Zvýšiť motiváciu pacientov aj lekárov na Slovensku zaujímať sa o najnovšie technológie.

Stratégia: Správne namixované: emócie&fakty&timing
Možno si poviete, samozrejme, použili jeden „doják“ a myslia si, že sú majstri. Úlohou však bolo „neprefláknuť“ tému na srdcervúce príbehy, ktoré by zakryli podstatu veci. Pracovali sme s číslami, faktami, štatistikami, do veľkej miery sme spolupracovali s odborníkmi z oblasti, prof. Milan Profant sa stal odborným ambasádorom projektu. Príbehy, ktoré sme komunikovali, mali šťastné konce. Neukazovali žiadne slzy. Ukazovali, ako technológie zmenili život jednotlivcom aj ich rodinám. Ako bonus, celú komunikáciu sme spustili v Medzinárodný deň sluchu a počutia.

Realizácia
Začali sme úzkou spoluprácou s odborníkmi a našli sme profesionálov na Slovensku, ktorí chcú šíriť osvetu a vedia sa vyjadrovať pre médiá. Pri príprave tlačovej konferencie k Medzinárodnému dňu sluchu a počutia sme začali netradičnou pozvánkou. Novinári dostali mp3 s nahrávkou „Počujete ma? Nie každý má dar sluchu…“.  Už v úvode sme apelovali na šírenie myšlienky a snažili sa zaujať média. Nadviazali sme spoluprácu s WHO a jeho zástupcami na Slovenku. Vybrali sme na komunikáciu dva silné príbehy – príbeh Kataríny, dospelej ženy, ktorá sluch stratila ako 18-ročné úspešné a aktívne mladé dievča. Príbeh 7-ročnej Kristínky hovoril o tom, ako ešte vo svojich 3 rokoch nevedela ani hovoriť. Dnes sa vo výsledkoch preteká v škole so zdravými deťmi.

Na tlačovej konferencii sa tak stretlo unikátne spojenie hostí  – najlepší slovenskí odborníci, zástupca WHO, klient s množstvom informácií o technológiách a 2 silné príbehy. Vďaka jedinečnému tandemu sa nám tak podarilo prilákať široké spektrum médií – denníky a televízie, vysoko odborné magazíny pre lekársku verejnosť aj lifestyle média. Po tlačovej konferencii sme pokračovali s osobným prístupom a každému médiu sme ponúkli to, čo ho zaujíma. Fakty a čísla, kuriozity, emócie, technológie aj odbornosť. Pár dní po tlačovke sme sa s médiami vybrali na celoslovenské stretnutie implantovaných pacientov, kde mohli zažiť spontánnu atmosféru ich života.MED-EL tlačovka

Výsledky
– Viac ako 40 mediálnych výstupov
– 5 televíznych výstupov, 4 výstupy v rádiu
– Exkluzívne výstupy ako 2-stranový článok v Novom Čase alebo rozhovor s prof. Milan Profantom v Denníku N
– Viac ako 4 milióny impresií

Vďaka výstupom v spravodajských médiách, masových formátoch akými sú televízie, rádia či najčítanejšie denníky, tiež lifestyle médiám, magazínom o zdraví aj vysoko odborným časopisom, sa nám podarilo dostať tému sluchu a počutia viac do povedomia širokej laickej verejnosti, ktorá zahŕňa potenciálnych pacientov a tiež zviditeľniť možnosti moderných technológií pre odbornou verejnosťou.