PRIDAJ SA, AK SI TRÚFAŠ

PRIDAJ SA, AK SI TRÚFAŠ
Share on FacebookShare on LinkedIn

Client: MOL GROUP

Ako nájsť tie najlepšie talenty a motivovať mladých ľudí pre prácu v ropnom priemysle? 

Pripúšťame, že predstava absolventa chémie alebo geológie pravdepodobne pre väčšinu z mladých ľudí nie je taká lákavá ako medicína, právo, manažment, marketing a mnohé ďalšie, v súčasnosti veľmi populárne, odbory. V skutočnosti však prírodné vedy otvárajú dvere k jedinečným kariérnym možnostiam a netradičným dobrodružstvám. Nedávno nás o tom presvedčil aj náš klient. Skupina MOL.

Na úvod zopár kvantitatívnymi výskumami verifikovaných skutočností. Študenti prírodných vied tvoria iba 5 percent všetkých vysokoškolákov a ich záujem o tento odbor stále klesá. To spôsobuje vrásky na čele spoločnostiam, ktoré potrebujú kvalifikovaných odborníkov chemických či technických smerov. V širších súvislostiach má nedostatok technicky a prírodovedne vzdelaných absolventov nepriaznivý vplyv aj na ekonomický rozvoj Slovenska.

Nie každý Slovák musí byť právnik alebo ekonóm. Prichádza čas ropných inžinierov.

Medzinárodná ropná a plynárenská spoločnosť MOL Group prišla so zaujímavým nápadom, ako motivovať mladých ľudí pre prácu v odvetví, ktoré na prvý pohľad nemusí pôsobiť práve najpríťažlivejšie a nájsť top talenty spomedzi študentov prírodných vied. Vďaka programu UPPP mohli študenti Prírodovedeckej Fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Technickej univerzity v Košiciach získať 20 000 eur a  jedinečnú kariérnu príležitosť.

Pridaj sa, ak si trúfaš!

Prvý ročník programu UPPP s heslom Pridaj sa, ak si trúfaš  odštartoval špeciálnou súťažou, do ktorej sa mohli zapojiť trojčlenné tímy z 27 univerzít v 14 krajinách strednej Európy, Veľkej Británie a Blízkeho východu. Výzvu prijalo 972 tímov, medzi ktorými bolo aj 42 študentov zo Slovenska. Ešte pred samotnou súťažou mali študenti chémie a geológie na UK možnosť stretnúť sa s manažérkou Skupiny MOL pre ľudské zdroje a absolvovať s ňou krátky pohovor.

Tímová práca a odhodlanie

UPPP súťaž prebiehala originálnou  formou prostredníctvom simulačnej online hry, v ktorej vysokoškoláci  riešili priemyselné a strategické úlohy vychádzajúce z prípadových štúdií skupiny MOL z Pakistanu. Najlepšie tímy postúpili do finále, ktoré sa konalo počas troch dní v Budapešti, priamo v centrále spoločnosti. Hneď po príchode sa tridsať najlepších študentov zúčastnilo dobrodružného sústredenia, na ktorom riešili rozličné výzvy spojené s mottom súťaže Pridaj sa, ak si trúfaš.  

Všetko vyvrcholilo živým finále a vyhlásením výsledkov súťaže. Deviati najúspešnejší študenti získali 20 000 eur a už na rok budú môcť absolvovať 18-mesačný Technical Placement Program, ktorí im umožní zbierať skúsenosti priamo v teréne na dvoch alebo viacerých medzinárodných lokalitách a tiež v budapeštianskej centrále. Jeho ďalším cieľom je aj rozvoj podnikateľských zručností.

Na tomto projekte pracovala Miška Prokešová, account manažér agentúry Neopublic Porter Novelli.

prokesova