NEO TRÉNINGY

Neopublic Porter Novelli dnes ponúka tri tréningové workshopy pre firmy a jednotlivcov.

1.  Definovanie osobného brandu / identity

Počas prvej fázy rozvoja komunikačných kompetencií sa sústredíme na rámec osobnej značky. S účastníkmi zadefinujeme súčasný stav ich verejnej komunikácie a sústredíme sa na odlišnosti a prednosti, ktoré je potrebné rozvíjať. Dotkneme sa aj problému autentickosti a bezprostrednosti.

2.  Mediálny tréning

Mediálny tréning nie je o tom, ako z vás spraviť niekoho, kým nie ste. Ani o tom, ako manipulovať s médiami.  Zmyslom tréningu je, aby ste sa cítili pohodlne a sebavedomo počas komunikácie s novinármi a budovali svoju osobnú značku. Poskytneme vám návod, ako sa pripraviť na rozhovor a prehľad o rôznych potrebách rôznych typov novinárov.

3.  Obsahový marketing

Keď už poznáme aké hodnoty vo verejnej komunikácii prezentujeme a máme potrebnú zručnosť odovzdať posolstvo, tak v tretej fáze sa sústredíme na precvičenie vytvárania efektívneho obsahu. Takého, ktorý má potenciál šíriť sa samostatne. Povieme si o konceptoch SUCCES a STEPPS, ktoré boli vyvinuté na základe posledných výskumov z oblasti sociálnej a behaviorálnej psychológie. Ukážeme si ako efektívne uviesť tieto koncepty do praxe pomocou vizuálneho obsahu, manažmentu komunít a tvorby príbehov. Vyskúšame si aj tvorbu konverzačného kalendára.