NEO RADAR

NEO RADAR je náš monitorovací systém, ktorý denne sleduje viac ako 500 informačných zdrojov v tlačených, elektronických a online médiách. Náš monitoring neanalyzujú stroje, ale stoja za ním ľudia. Čím sa odlišujeme od klasických monitorovacích spoločností?

1. Analytici vyhodnocujú obsah správ na základe osobného prístupu,
2. klient dostáva iba relevantné výstupy,
3. prepisy z databázy sú kontrolované aj fyzicky a dopĺňané o články z nášho vlastne vybudovaného archívu,
4. klient je včas upozornený na možné komunikačné riziko alebo príležitosť,
5. odporučíme vám ako na vzniknutú situáciu správne zareagovať.

V rámci NEO RADARu ponúkame tieto služby:

Monitoring médií

 • Klient dostáva e-mailom aktuálne mediálne výstupy v HTML formáte na základe vybraných kľúčových slov.
 • Responzívny dizajn pre všetky zariadenia (desktop, iphone, android, blackberry, ipad).
 • Každý výstup obsahuje text článku vrátane scanu, prepisu alebo linku na webovú stránku.
 • Súčasťou denného monitoringu môže byť aj vyčíslenie nákladov na oslovenie jedného čitateľa (v eurách) a celková návratnosť investícií vložených klientom do PR aktivít. (v percentách).
 • Online archív rozdelený podľa jednotlivých dní a je možné v ňom aktívne vyhľadávať.

Monitorujeme nasledujúce parametre: Médium, Dátum, Názov článku, Tonalita (pozitívna, negatívna, neutrálna), Charakter (korporátna správa, produkt, služba).

Monitoring sociálnych médií

Analýza online prostredia

 • V rámci monitoringu sociálnych médií sa sledujú spolu s klientom identifikované blogy a online diskusie.
 • Jeho súčasťou je obsahová analýza diskusií ako aj analýza sentimentu.
 • Rovnaký dizajn a responzivita ako pri dennom monitoringu.

 Konverzačná analýza:

 • Kvartálna analýza o dianí na sociálnych sieťach (Facebook a Twitter).
 • Čo si o vás myslia zákazníci na internete?
 • Čo si myslia o vašich konkurentoch?
 • Osobný prístup analytikov (sledujeme dôležitosť a tonalitu príspevkov).