NEO RADAR

NEO RADAR je náš monitorovací systém, ktorý denne sleduje viac ako 500 informačných zdrojov v tlačených, elektronických a online médiách. Náš monitoring neanalyzujú stroje, ale stoja za ním ľudia. Čím sa odlišujeme od klasických monitorovacích spoločností?

1. Analytici vyhodnocujú obsah správ na základe osobného prístupu,
2. klient dostáva iba relevantné výstupy,
3. prepisy z databázy sú kontrolované aj fyzicky a dopĺňané o články z nášho vlastne vybudovaného archívu,
4. klient je včas upozornený na možné komunikačné riziko alebo príležitosť,
5. odporučíme vám ako na vzniknutú situáciu správne zareagovať.

V rámci NEO RADARu ponúkame tieto služby:

Monitoring médií

 • Klient dostáva e-mailom aktuálne mediálne výstupy v HTML formáte na základe vybraných kľúčových slov.
 • Responzívny dizajn pre všetky zariadenia (desktop, iphone, android, blackberry, ipad).
 • Každý výstup obsahuje text článku vrátane scanu, prepisu alebo linku na webovú stránku.
 • Súčasťou denného monitoringu môže byť aj vyčíslenie nákladov na oslovenie jedného čitateľa (v eurách) a celková návratnosť investícií vložených klientom do PR aktivít (v percentách).
 • Online archív rozdelený podľa jednotlivých dní a je možné v ňom aktívne vyhľadávať.

Monitorujeme nasledujúce parametre: Médium, Dátum, Názov článku, Tonalita (pozitívna, negatívna, neutrálna), Charakter (korporátna správa, produkt, služba).

Monitoring sociálnych médií

Analýza online prostredia

 • V rámci monitoringu sociálnych médií sa sledujú spolu s klientom identifikované blogy a online diskusie.
 • Jeho súčasťou je obsahová analýza diskusií ako aj analýza sentimentu.
 • Rovnaký dizajn a responzivita ako pri dennom monitoringu.

Konverzačný audit

Konverzačný audit prináša prehľad o vašej značke alebo produkte na sociálnych sieťach. Analyzujeme, o čom sa na internete o vašej značke alebo produkte píše, ako sa o nej diskutuje, v akej intenzite a s akým dopadom. Analýzu nerobia stroje, ale ľudia, ktorí jednotlivé príspevky vyhodnocujú a sledujú.

Konverznačný audit pozostáva z nasledujúcich oblastí:

 • Určenie kľúčových slov
 • Analýza diskusií mediálnych výstupov
 • Analýza sociálnych sietí (Facebook, Linkedin, Twitter, Instagram)
 • Analýza spotrebiteľských fór (napr. Modrý koník)
 • Porovnanie s konkurenciou
 • Počet zmienok na sociálnych sieťach – Share of voice – aký je podiel výstupov  v súvislosti s konkurenciou
 • Najdiskutovanejšie témy
 • Najvýraznejšie témy (počet príspevkov) – diskusie k článkom
 • Tonalita – kvalita výstupov alebo diskusie
 • Čo diskutujúcim najviac prekáža/najčastejšie udávané negatíva
 • Počet reakcií, komentárov v súvislosti s článkami/statusmi
 • Vyhodnotenie zmienok v diskusiách k článkom (nespokojnosť a nesúhlas, ideálna situácia, kríza, príjemné prekvapenie)
 • Odporúčania pre ďalšiu komunikáciu
 • Podnety a poznámky

Príklad konverzačnej analýzy

Raz vidieť je lepšie, ako stokrát počuť. Preto uvádzame jeden z grafov, ktorý popisuje, aké témy hýbu bankovým svetom a aké nálady okolo tém ľudia vytvárajú.

Graf porovnáva tonalitu diskusie voči tonalite článku pre určité bankové témy v definovanom časovom období (graf je ilustračný). V prípade negatívnej diskusie môže ísť o vyjadrenie nespokojnosti a nesúhlasu diskutujúcich s informáciami prezentovanými v článku, ale tiež inými informáciami, ktoré sa v článku vôbec neobjavili. Analýza samozrejme tieto zistenia ďalej popisuje. Konverzačnú analýzu pre niektorých klientov sledujeme aj v reálnom čase a máme nastavené rôzne alerty, kedy klienta informujeme o negatívnom článku alebo diskusii (a obsahu v nej). Nemonitorujeme pritom iba články, ale aj sociálne siete či rôzne spotrebiteľské fóra. Analýzou sa nemonitorujú iba výstupy, ale časokrát nimi klient získava aj podnety pre zákaznícky servis, podnety pre podporu predaja alebo pre budovanie vašej značky.

Konverzačný audit aspoň raz ročne

Potreba analýzy značiek a produktov z pohľadu ich výskytu v mediálnom a informačnom priestore je dnes veľmi podceňovanou disciplínou. Komunikačným ľuďom dnes stačia výpisy z mesačného alebo ročného monitoringu, a následne ich hrubý prepis do jednoduchých grafov. Dá sa však ísť aj hlbšie, analyzovať aj sociálne médiá a diskusie. Dať výstupy do kontextu s ich kvalitou, s intenzitou v porovnaní s konkurenciou a dokonca odhadnúť aj možný dopad. Značka by mala takýto konverzačný audit absolvovať minimálne raz ročne.

Dajte si vypracovať cenovú ponuku na konverzačný audit pre vašu značku alebo produkt v závislosti od počtu kľúčových slov.