NEO MÉDIA

Svet médií v súčasnosti je v procese neustálej zmeny. Zanikajú mnohé tradičné médiá a na ich troskách často vznikajú nové. Tento proces sa nedá zastaviť a niekoho môže znepokojiť, že sa neustále zrýchľuje. Na zmeny vo svete médií pôsobí odjakživa niekoľko zásadných faktorov, ktoré sa v priebehu rokov opakujú. Dva najdôležitejšie:

  1. Všeobecne a často intenzívne vnímaným faktorom sú vlastnícke zmeny vo vydavateľstvách, ktoré sa prejavujú personálnymi výmenami a zmenami krátkodobých stratégií. Otázkou zostáva, ktoré z týchto zmien boli motivované
  2. Ďalším faktorom, ktorý je omnoho významnejší sú technologické zmeny v oblasti produkcie obsahu a šírenia informácií. Ten má často za následok, že médiá menia svoje zameranie, alebo spôsob distribúcie správ.

V období, keď vyhľadávaniu informácií dominuje korporácia, ktorej algoritmus určuje dôležitosť poradia správ, je nutné prispôsobiť aj spôsob akým pristupujeme k médiám a mediálnemu obsahu v PR agentúrach. Algoritmus, ktorý ovplyvňuje naše rozhodovanie sa o tom, čo je dôležité nerozlišuje medzi plateným, vlastným, či spontánnym obsahom. Preto Neopublic uplatňuje v práci s médiami štruktúru P.O.E.M., ktorá od začiatku berie do úvahy všetky typy obsahov.

Paid / Platené médiá – pracovníci agentúry Neopublic vám pri príprave obsahu odporučia najefektívnejšie umiestnenie plateného obsahu v online a off-line médiách. Advertoriály, produktové súťaže, inzertné projekty alebo iné typy prezentácií v prípade, že potrebujete komunikovať obsah presne tak ako si želáte.

Owned / Vlastné médiá – súčasné organizácie a spoločnosti majú obrovské možnosti publikovať obsah aj na vlastných médiách, akými sú firemné web stránky, mikrosite, profilové stránky na sociálnych sieťach, firemné časopisy, či vlastný videokanál.Odborníci agentúry Neopublic majú rozsiahle skúsenosti s tvorbou obsahu pre médiá, ktoré klient priamo vlastní a obhospodaruje. Vždy dbajú o to, aby komunikačné posolstvo zaznievalo v súlade s komunikáciou v iných typoch obsahov.

Earned / Spontánne získané médiá – ak má spoločnosť dobrý produkt alebo novinku, po ktorej všetci dychtia, tak táto časť práce s médiami je tá najjednoduchšia. Zväčša je to však opačne. Všetko už bolo vymyslené, prekvapiť dnes médiá novou informáciou je čoraz ťažšie. Špecialisti na vzťahy s tradičnými a online médiámi musia byť v neustálom kontakte s týmto prostredím a hľadať spôsob ako vyhovieť požiadavkám spravodajstva a zároveň klienta. Ide o jednu z najnáročnejších aktivít každej PR agentúry, preto je potrebné dokonale poznať obe prostredia a hľadať príležitosti a pomôcť ich vytvárať.

Médiá – keď niekto položí otázku „Aké vlastne sú dnešné médiá?“, v agentúre zvykneme odpovedať jednoducho skratkou 3xA.

  • Atomizované – fragmentácia sveta médií dosiahla takú úroveň, že takmer neexistuje téma, ktorej sa už nejaké médium nevenuje. Vďaka novým témam vznikajú blogy a nové médiá, z ktorých sa odštiepia ďalšie. Príkladom môže byť Mashable.com a TheVerge.com.
  • Agregované – „výstrižkové“ médiá typu 100+1 sme tu mali dlhé roky, ale až online prostredie umožnilo vznik agregovaných médií akými sú Huffington post alebo Techmeme. Kurátorstvo obsahu a agregácia správ podľa témy je liekom proti informačnému pretlaku.
  • Autorizované – náš názov pre tradičné médiá, v ktorých stále funguje štandardný redakčný proces, t.j. na verejnosť sa nedostane nič, o čom by editor vopred nevedel. Máme úctu k tomuto procesu, pretože napriek jeho náročnosti, tradičné médiá stále dokážu držať krok s online prostredím. Navyše tradičné médiá sú vďaka tomuto procesu často jedinými médiami s ťažko spochybniteľnou kredibilitou.