AJ MALÁ ZMENA MÔŽE VYVOLAŤ NIEČO VEĽKÉ

Featured Image
Share on FacebookShare on LinkedIn

Na porotcovaní na Zlatom Klinci ma vždy fascinuje to rozdielne hodnotenie kampaní z pohľadu reklamného vs. PR sveta. Pravidelne dostávame od kreatívcov a ideamakerov otázku: „Je toto vlastne PR?“. Úprimne, nie vždy sa dá jednoznačne povedať, čo je PR a čo nie je. A ani to nie je cieľom. Dnešná komunikácia je integrovaná, komplexná a interdisciplinárna. Kľúčová je idea.

Avšak to, o čo sa PR najviac snaží a čo je pre nás najvyšším ocenením, je zmena postoja alebo zmena vnímania. A je jedno, či je autorom reklamná alebo PR agentúra. Aj reklamka vie urobiť dobré PR a niekedy aj PR agentúra spraví občas dobrú reklamu. Občas.

Na tohtoročnom Klinci ma zaujali okrem iných prác dve, ktoré sa o zmenu postoja pokúšajú. Vznikla okolo nich veľká diskusia, ktorá krásne ilustrujú, o čo nám v komunikácii ide a čo je našou úlohou v PR.

Nadácia otvorenej spoločnosti už dlhodobo pracuje so slovom hejt. Kampaň asi nedosiahne priamo zmenu postoja verejnosti k extrémizmu a nenávisti, ale aj vďaka nej sa napr. média naučili používať slovo hejt – vymedzovať sa voči takémuto správaniu. Sú to ďalej zodpovedné média, ktoré môžu edukovať a kultivovať verejnú mienku (nedávno bola napr. téma v RTVS ohľadom bránenia sa voči osobnému hejtu).

Ďalší hodnotení projekt priniesla neziskovka Magna. Problémy, ktoré sa nás netýkajú a sú od nás míle ďaleko, sa verejnosti a médiám predávajú ešte ťažšie. Jej reklamná agentúra našla kreatívny spôsob, ako spropagovať problémy Kambodže cez cool balíček terapeutickej stravy. Jednoduché a kreatívna konfrontovanie s realitou. Určite si pozrite video, krásna kampaň.

To, čo klientom často vysvetľujem je, že nemusia hneď meniť svet – pokúšať sa o veľké, náročné a áno vlastne ťažko realizovateľné veci. Aj malá zmena môže naštartovať väčšiu, ktorá môže zasa vyvolať reťazovo ďalšiu. Ak komunikujete konzistentne, môžete neustále a neustále spúšťať takéto malé snehové lavíny. Ak sa niektoré správne okolnosti spoja, môže vzniknúť veľká snehová lavína, ktorá všetko zmení. A to je úžasné. A už je jedno, či je to PR alebo reklama :).